Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

URANOS (dawniej UARPES)

Linia badawcza URANOS (Ultra Resolved ANgular phOtoelectron Spectroscopy beamline) dostarcza fotony w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Technika ARPES zajmuje wśród metod badań struktury materii niezwykle ważne miejsce, ponieważ pozwala na pomiar fundamentalnych parametrów elektronów wewnątrz materii: energii, pędu i spinu. Bezpośredni pomiar tych parametrów jest wykonywany dla fotoelektronów w próżni nad powierzchnią próbki. W ramach tzw. przybliżenia nagłego przejścia parametry te można łatwo związać z energią wiązania, kwazipędem i spinem  opisującymi stan kwantowy, zajmowany przez elektron zanim nastąpiło przejście fotoelektryczne. 

Dzięki tej technice możliwe są szybkie i szczegółowe badania struktury pasmowej w  w czterowymiarowej przestrzeni liczb kwantowych (kx, ky, kz, E) z uwzględnieniem efektów oddziaływań elektron-elektron, elektron-domieszka oraz elektron-fonon. Innymi słowy technika ta dostarcza bezpośredni pomiar rzeczywistej wielowymiarowej relacji dyspersji E(k) dla elektronów  w ciałach stałych. 

Na linii URANOS możliwe są również pomiary techniką spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS) do energii 500 eV, badania technikami spektroskopii fotoelektronów promieniowania X z ekstremalną czułością powierzchniową (SXPS) oraz badania struktury krystalograficznej powierzchni metodą dyfrakcji elektronów niskich energii (LEED).
Rozbudowa układu o moduły umożliwiające pomiary spinowo rozdzielcze Spin-ARPES  (z filtrami spinowymi typu 3D VLEED ) zaplanowana jest w roku 2023.
 
Techniki eksperymentalne:

 • ARPES (Angle-resolved photoelectron spectroscopy),
 • Spin-ARPES (montaż fitrów spinowych zaplanowany w  roku 2023),
 • CD-ARPES (Circular Dichroism ARPES),
 • RES-ARPES  (RESonant ARPES),
 • XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy),
 • S-XPS(Soft X-ray Photoelectron Spectroscopy),
 • GI/TR-XPS (Grazing Incidence/Total Reflection XPS),
 • LEED-MCP Dyfrakcja elektronów niskiej energii z minimalną ekspozycją.

Rysunek 1. Schemat pomiarów ARPES

Rysunek 1. Schemat pomiarów ARPES

Najbardziej istotnymi cechami linii URANOS są:  

 • automatyczne pomiary wielowymiarowej relacji dyspersji E(k) z ultrawysoką rozdzielczością energetyczną i kątową oraz w bardzo niskich temperaturach (<10K),  
 • spektralnie czysta monochromatyczna wiązka fotonów (kontaminacja przez harmoniczne <1%), o szerokim zakresie energii i dowolnej polaryzacji,
 • rozbudowane możliwości preparatyki próbek in situ.

Rysunek 2. Struktura pasmowa kryształu semimetalu Weyla NbP zmierzona dla energii wzbudzenia 92 eV z widocznymi łukami Fermiego.

Rysunek 2. Struktura pasmowa kryształu semimetalu Weyla NbP zmierzona dla energii wzbudzenia 92 eV z widocznymi łukami Fermiego. Link do źródła.

Parametry linii

Parametr Wartość
Źródło Eliptycznie polaryzujący undulator (EPU) typu APPLE II, quasi-periodyczny. Okres struktury magnetycznej: 120 mm.
Dostępny zakres energii fotonów Całkowity: 8–500 eV
NIM: 8 eV–30 eV
PGM: 14 eV–500 eV
Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E 5x10-5
Rozmiar plamki w miejscu próbki – obszar wzbudzenia
(poziomy x pionowy)/min
60 μm x 150 μm / 60 μm x 60 μm (z ograniczonym strumieniem fotonów)
Intensywność promieniowania
w miejscu próbki
>5 x 1011 fotonów/s @ 20 000 RP
Polaryzacja Dowolnie wybieralna: Liniowa pozioma, liniowa pionowa, kołowa lewa, kołowa prawa, eliptyczna, liniowa skośna
Stacja końcowa (Wysoko rozdzielcza) kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów - (HR)-ARPES, 
(kątowo-rozdzielcza) spektroskopia fotoelektronów w zakresie  miękkiego promieniowania X - SX-(AR)PES
Spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich w reżimie całkowitego odbicia TR-XPS
Dyfrakcja elektronów niskiej energii (LEED) z minimalną ekspozycją (detektor MCP)
Stacja końcowa ARPES DA30L z deflektorami (3D VLEED od 2024) 
Rozdzielczość detektora 1.8 meV, 0.1°
Zakres temperatur 6.5 – 500 K @ 5 os 
Dyfraktometr OCI LEED 800 MCP I(V)
Magazyn próbek 12 / 24
Komora przygotowawcza Mini-LEED, RGA, QMB, IBA, AMD
Temperatura preparatyki  150 – 2000 K (RES, EB – bezpośrednie grzanie)
Podłączanie dodatkowych urządzeń 3 porty do podłączenia urządzeń użytkowników oraz 1 port do walizki próżniowej
Komora wprowadzająca 6
Preparatyka próbek
 • przełamywanie w próżni,
 • wygrzewanie do 2000 K, 
 • bombardowanie jonami Ar+, 
 • powierzchniowe reakcje chemiczne w fazie gazowej,
 • wzrost warstw epitaksjalnych,
 • czyszczenie plazmą (od 2023).
Zobacz video galerię

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo poniżej, przedstawiającymi możliwości badawcze linii URANOS