Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ASTRA

Linia ASTRA (Absorption Spectroscopy beamline for Tender energy Range and Above), dla której źródłem promieniowania jest magnes zakrzywiający, jest dedykowana absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej (XAS) i technikom pokrewnym w zakresie energii od 1 keV do 15 keV, obejmując krawędzie K absorpcji pierwiastków chemicznych między Mg i Se oraz krawędzie L i M wielu innych pierwiastków.

XAS to unikatowa, specyficzna dla pierwiastków metoda spektroskopowa, stosowana zarówno do materiałów krystalicznych jak i amorficznych (w fazie stałej, ciekłej czy gazowej). Pomiary XAS mogą być wykonywane w odpowiednich warunkach aplikacji (in situ). Dane XANES (struktura bliskiej krawędzi absorpcji promieniowania X) oraz EXAFS (rozszerzona subtelna struktura absorpcji promieniowania X) dostarczają cennych informacji o lokalnej strukturze wokół atomów absorbera w badanych materiałach. Na linii ASTRA widma XAS mogą być rejestrowane w trybie transmisji lub fluorescencji.

Linia ASTRA (dawniej SOLABS) przeznaczona jest do badań podstawowych i stosowanych w dziedzinach m. in. takich jak:

  • materiałoznawstwo, fizyka i chemia (badania materiałów funkcjonalnych, zwłaszcza stopów, układów tlenkowych i katalizatorów, powłok, klejów itp.)
  • biomedycyna (badanie metaloprotein, badanie stabilności, wchłaniania i terapeutycznego mechanizmu działania leków nieorganicznych i bio-nieorganicznych itp.)
  • ochrona środowiska (np. specjacja pierwiastków toksycznych podczas bioakumulacji).

Linia ASTRA została specjalnie zaprojektowana do pomiarów XAS w zakresie rentgenowskim znanym jako „tender energy range”, tj. na krawędziach absorpcji K pierwiastków, takich jak: P, S, Si, Al i Mg. Poza tym, zakres energii linii ASTRA obejmuje krawędzie K cięższych pierwiastków do Se, krawędzie L elementów do Bi i krawędzie M niektórych pierwiastków, w tym U, co pozwala na badanie wielu, bardzo istotnych materiałów.

Tabela pierwiastków - zakresy energii linii

Zespól linii badawczej zachęca do kontaktu, żeby omówić koncepcję eksperymentu i opracować strategie jego przeprowadzenia.

Linia jest budowana przez lidera projektu Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences (Niemcy) we współpracy z Synchrotron Light Research Institute (Tajlandia), Instytutem Fizyki w Bonn University (Niemcy) i Centrum SOLARIS.

Parametry linii

 
Parametr Wartość
Źródło  Magnes zakrzywiający (1.31 T)
Dostępny zakres energii fotonów 1 – 15 keV
Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E InSb(111): 7 × 10-4  (na krawędzi absorpcji K siarki – 2.472 keV) 
dane dla innych kryształów i innych krawędzi absorpcji zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości 
Rozmiar plamki w miejscu próbki (poziomy ×pionowy) 10 mm × 1 mm
Intensywność promieniowania w miejscu próbki 109-1010 [ph/s/0.1 A]
Polaryzacja Liniowa (w poziomie)

Stacja badawcza

ASTRA – tender and hard XAFS

Obecnie dostępne
Techniki badawcze: XANES/EXAFS
Metody detekcji: Transmisja
Warunki temperaturowe: Temperatura pokojowa
Ciśnienie: Niska próżnia lub ciśnienie atmosferyczne
Warunki gazowe: W atmosferze wybranych gazów (He, Ar, O2, N2, CO2)

 

W trakcie wdrożenia (obecnie niedostępne dla użytkowników)
Techniki badawcze: XRF, spektroskopia emisyjna promieniowania rentgenowskiego o wysokiej rozdzielczości
Metody detekcji: fluorescencja, całkowita wydajność elektronów
Warunki temperaturowe: 5 - 1000 K
Ciśnienie: Wysoka próżnia, warunki wysokiego ciśnienia
Warunki gazowe: Kontrolowany przepływ wybranego gazu

 

Logotypy partnerów linii ASTRA