Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:
  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.
Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.
Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.
 
Wniosek należy złożyć przez aplikację DUO, wybierając typ wniosku „Rapid Access”
 
Ocena wniosku trwa maksymalnie trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej przez opiekuna linii kalendarza badań na danym stanowisku eksperymentalnym.
Po eksperymencie realizowanym w ramach szybkiego dostępu, w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia eksperymentu należy przesłać raport. Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU.