Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat linii

Schemat linii badawczej POLYX

Źródło

Źródłem promieniowania dla linii POLYX jest magnes zakrzywiający typu podwójnego magnesu achromatycznego, o polu o indukcji pionowej 1.3T, który wytwarza wiązkę promieniowania o energii krytycznej ~2keV. 

Zwierciadło kolimujące

Instalacja zwierciadła kolimującego jest planowana w drugiej fazie rozbudowy linii w późniejszym terminie. Zwierciadło pozwala uzyskać optymalną energetyczną zdolność rozdzielczą podwójnego monochromatora krystalicznego oraz zwiększyć strumień fotonów akceptowanych przez optykę polikapilarną.

Monochromator

Instalacja monochromatora planowana jest na początku 2023r. Monochromator będzie umożliwiał pracę w trzech modach: 
  • mod białej lub różowej wiązki, 1012 fot./s/mm2
  • mod wysokiej intensywności: podwójny monochromator wielowarstwowy (ang. double multilayer monochromator),  1011 fot./s/mm2 (@8 keV), BW 1-2%
  • mod wysokiej rozdzielczości: podwójny monochromator krystaliczny  Si(111)  (ang. double crystal monochromator), 109 fot./s/mm2 (@8 keV), BW 2×10-4

Optyka ogniskująca

POLYX jest wyposażony w polikapilarne elementy optyczne (Helmut-Fisher oraz XOS) z różnymi odległościami roboczymi (od 2.5 mm do 40 mm), rozmiarami ogniska (od 10 µm do 200 µm), transmisjami  (od 2% do 30%) oraz aperturami wejściowymi (od 4 mm do 8 mm). Polikapilarne elementy optyczne są dostępne na linii POLYX dzięki bliskiej współpracy z Zakładem Promieniowania Synchrotronowego (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) (link do serwisu IF UJ pokliknięciu w aktywne łącze). 

Polikapilarne elementy optyczne

Dodatkowo dostępna jest elipsoidalna optyka monokapilarna (SIGRAY)  z wewnętrznym metalicznym pokryciem (średnica 1 mm, odległość robocza 20 mm, ognisko 2 µm). Optyka może być łatwo zmieniana z użyciem dedykowanego rewolweru.  Dostępny jest również polikapilarny kolimator stożkowy, który może być użyty do konfokalnej rentgenowskiej mikroskopii rentgenowskiej. 

Elipsoidalna optyka monokapilarna

Widmo energii

Widmo energii zasymulowane z aperturą 1 mm × 1 mm w pozycji optyki (lub próbki) w odległości 14.5 m od źródła (po lewej, niebieska linia) oraz scałkowana w kierunku pionowym (po prawej, pomarańczowa linia). Symulacja bierze pod uwagę okna na linii i absorbcji wiązki w powietrzu.

 

 

Widmo energii zasymulowane z aperturą 1 mm × 1 mm dla filtrów aluminiowych o różnych grubościach (14.5 m od źródła). Legenda pokazuje natężenie białej wiązki dla każdego z filtrów. 

 

POLYX biała wiązka