Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje i oprogramowanie

Oprogramowanie dla pomiarów

Pomiary na linii są kontrolowane przez dedykowany program AstraLibra z przyjaznym interfejsem i rozbudowaną funkcjonalnością. Program został stworzony przez mgr. Marcela Piszaka, pracownika NCPS SOLARIS. 

Interfejs programu AstraLibra

Rysunek 1. Interfejs programu AstraLibra.

Preparatyka próbek

Zespół linii opracowuje i wkrótce opublikuje instrukcje dla użytkowników, w których opisane zostaną sposoby przygotowania próbek, biorąc pod uwagę ich różne formy (proszki, cienkie warstwy, roztwory i płyny) oraz stężenie  pierwiastka, będącego przedmiotem danego badania.

Dostępne standardy

Zespół linii przygotowuje bibliotekę materiałów referencyjnych, które będą dostępne na linii dla użytkowników.
Na chwilę obecną został zakupiony zestaw folii kalibracyjnych:
  • folie metali 3d (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se),
  • folie metali 4d (Zr, Nb, Mo, Ru, Pd, Ag, Sn, Sb),
  • folie metali 5d (Ta, Pt, Au, Pb).