Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemysł

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt dla przemysłu

dr Mikołaj Gołuński
Specjalista ds. współpracy z przemysłem
tel.: 12 664 41 93; 506 006 774
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; mikolaj.golunski@uj.edu.pl

dr Piotr Ciochoń (dłuższa nieobecność)
Specjalista ds. współpracy z przemysłem
tel.: 12 664 41 93; 506 006 774
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; piotr.ciochon@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spektroskopia elektronów Augera (Auger electron spectroscopy: AES)

Metoda AES jest metodą pomocniczą/laboratoryjną. Jest oparta o analizę energii elektronów emitowanych przez próbkę w procesie Augera (proces bezpromienistego przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego). Metoda umożliwia badanie składu próbek oraz określenie otoczenia chemicznego atomów i może służyć do potwierdzenia ich czystości. Możliwe jest również obrazowanie powierzchni z czułością chemiczną, z rozdzielczością przestrzenną rzędu kilkudziesięciu nanometrów.

Technika charakteryzuje się czułością powierzchniową, a sygnał zbierany jest z kilku warstw atomowych najbliżej powierzchni próbki. Jest metodą pomocniczą dla metod spektroskopowych: PS, XAS, PEEM.

Metoda AES jest wykorzystywana m. in. w następujących obszarach:

  • elektronika (potwierdzenie czystości powierzchni materiałów)
  • inżynieria powierzchni (wzrost cienkich warstw, zmiany składu powierzchni pod wpływem temperatury lub obecności obcych atomów)
  • metalurgia (skład powierzchni metalicznych, procesy korozyjne).

Metoda AES dostępna jest na stanowiskach badawczych:

Na wszystkich stanowiskach możliwe jest badanie jedynie ciał stałych, kompatybilnych z warunkami ultrawysokiej próżni.