Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cryo-EM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikroskopy i dostęp

Kriomikroskopy – najważniejsze parametry techniczne

Najnowocześniejszy w Polsce, kriomikroskop Krios G3i wyposażony jest w trójkondensorowy układ soczewek stałej mocy, który w połączeniu z polowym emiterem elektronów (FEG) zapewniają wysoką stabilność pracy mikroskopu. Dwa wysokorozdzielcze bezpośrednie detektory elektronów zamontowane w mikroskopie charakteryzują się bardzo krótkim czasem akwizycji obrazów, co przekłada się na szybkie rejestrowanie zestawów danych dla technik analizy pojedynczych cząstek (SPA) i kriotomografii elektronowej (cET). W obecnej konfiguracji mikroskop rejestruje do 700 obrazów na godzinę, przez co możliwe jest uzyskanie zestawu danych w ciągu jednodniowej sesji pomiarowej. Z danych SPA rejestrowanych na mikroskopie Krios G3i użytkownicy rutynowo określają struktury przestrzenne makrocząsteczek w rozdzielczościach z przedziału 2-4 Å (aktualny rekord 1,93 Å).

Krios G3i 
Kriomikroskop Elektronowy
 • napięcie przyspieszające 300 kV 
 • ultra stabilny układ goniometru 
 • pół-automatyczny tryb obrazowania 
 • zautomatyzowany uchwyt na siatki TEM 
 • trójkondensorowy układ soczewek EM 
 • bezpośredni detektor elektronów – K3 BioQuantum Gatan 
 • filtr energii elektronów BioQuantum 
 • bezpośredni detektor elektronów – Falcon 3EC Thermo Fisher Scientific 
 • kamera półprzewodnikowa CMOS Ceta 16M Thermo Fisher Scientific 
 • płytka fazowa 
Krios G3i Kriomikroskop Elektronowy

 

Mikroskop Glacios wykorzystywany jest zarówno do wstępnej, jak i właściwej analizy próbek. Wyposażony jest on w dwie kamery umożliwiające korzystanie z technik SPA i cET, oraz dyfrakcji na mikrokryształach (MicroED). W obecnej konfiguracji mikroskop umożliwia rejestrację około 400 obrazów na godzinę, a uzyskane rekonstrukcje struktury przestrzennej makrocząsteczek charakteryzują się rozdzielczością poniżej 4 Å dla cząstek średnich i dużych (≥400 kDa) oraz 4-8 Å dla cząstek małych (<200 kDa).

 

Glacios 
Kriomikroskop Elektronowy 
 • napięcie przyspieszające 200 kV
 • pół-automatyczny tryb obrazowania 
 • zautomatyzowany uchwyt na siatki TEM 
 • dwukondensorowy układ soczewek EM 
 • bezpośredni detektor elektronów – Falcon 4EC Thermo Fisher Scientific 
 • kamera półprzewodnikowa CMOS Ceta-D Thermo Fisher Scientific 
Kriomikroskop Glacios

Dostęp do kriomikroskopów

Kriomikroskopia SOLARIS oferuje dwie ścieżki dostępu do mikroskopów:
 • Aby skorzystać z kriomikroskopu Krios G3i należy, podobnie jak w przypadku innych linii badawczych synchrotronu złożyć wniosek o czas badawczy poprzez System Obsługi Użytkowników DUO lub poprzez stronę konsorcjum CERIC-ERIC. Wniosek następnie podlega ocenie międzynarodowego komitetu naukowego, który ocenia czy przyznać nieodpłatny czas badawczy. Wnioski można składać dwa razy do roku, w naborze wiosennym i jesiennym. Informacje na temat możliwości przeprowadzenia eksperymentu można uzyskać od specjalistów cryo-EM: dr Michał Rawski michal.rawski@uj.edu.pl, dr inż. Paulina Indyka paulina.indyka@uj.edu.pl, dr Marcin Jaciuk marcin.jaciuk@uj.edu.pl
 • Dostęp do kriomikroskopu Glacios jest odpłatny i umożliwia badaczom akademickim preparatykę oraz wstępną charakterystykę próbek. Oferta dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych uwzględnia dodatkowo obrazowanie, szczegółową charakteryzację próbek, jak i określenie struktury przestrzennej analizowanych molekuł (dostępne usługi). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępu i cen prosimy o kontakt z dr Piotrem Ciochoniem, oficerem łącznikowym ds. przemysłu, pod adresem industry.solaris@uj.edu.pl