Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje i oprogramowanie

Oprogramowanie:

Producent mikroskopu, firma Bruker, dostarcza oprogramowanie OPUS służące przeprowadzenia pomiarów oraz wstępnej oceny widm. Możliwe jest również uruchomienie „macro” do sterowania mikroskopem. Oprogramowanie pozwala na zapisanie danych w formie interferogramów lub widm w różnych formatach pików: ENVI, tabela punktów danych, MATLAB 4 lub 5 i inne. Producent za darmo udostępnia program OPUS Viewer, za pomocą którego można otwierać pliki OPUS  bez możliwości przetwarzania danych, jedynie ich podglądu. 
Dane otrzymane z pomiarów mikroskopowych (mapowania lub obrazowania) mają charakter hiperspektralny, są to dane trójwymiarowe. 
Propozycje programów do analizy danych:

  • Program CytoSpec jest dedykowany do obrazowania wielowymiarowego danych spektroskopowych. Pozwala na obróbkę danych za pomocą metod statystycznych (chemometria) oraz uczenia maszynowego, wykorzystując informacje spektralne i przestrzenne. Jest to jeden z programów dedykowanych do obróbki trójwymiarowych, hiperspektralnych macierzy danych z eksperymentów z obrazowania w podczerwieni. Link do programu w aktywnym łączu
  • Darmowy program Quasar – kolekcja narzędzi do analizy danych spektroskopowych typu Open Source, rozszerzenie pakietu do uczenia maszynowego i wizualizacji danych Orange. Link: https://quasar.codes/.
  • Programy dedykowane do wykonywania obliczeń naukowych (numerycznych) oraz wizualizacji danych np. MATLAB, GNU Octave. 

Instrukcje:

Na miejscu dostępna jest drukowana instrukcja przeprowadzania pomiarów w różnych trybach przygotowana przez producenta w języku angielskim. W załączonych poniżej linkach pobrać można instrukcje przygotowane przez opiekunów linii z kolejnymi krokami pomiarów w trybie transmisji, transfleksji i ATR z użyciem detektora FPA i MCT. 

  1. Instrukcja do pomiarów w trybach transmisji i refleksji z detektorami MCT i FPA - dostępna po kliknięciu w aktywne łącze. 
  2. Instrukcja do pomiarów w trybie ATR z detektorami MCT i FPA  - dostępna po kliknięciu w aktywne łącze. 

Oprogramowanie:

Mikroskop s-SNOM/AFM-IR jest sterowany z poziomu oprogramowania dostarczonego przez producenta. 

  • Sugerowanym programem do wizualizacji i analizy danych AFM i s-SNOM jest darmowy Gwyddion, który oferuje wiele funkcji przetwarzania danych, w tym poziomowania i korekcji danych, czy funkcje do statystycznej charakteryzacji próbek. Link do programu w aktywnym łączu
  • Programy dedykowane do wykonywania obliczeń naukowych (numerycznych) oraz wizualizacji danych np. MATLAB, GNU Octave. 

Instrukcje:

Na miejscu dostępna jest drukowana instrukcja przeprowadzania pomiarów trybie AFM oraz s-SNOM. W załączonym poniżej linku można pobrać instrukcję przygotowaną przez opiekunów linii z kolejnymi krokami pomiarów w trybie s-SNOM.

Instrukcja dostępna po kliknięciu w aktywne łącze.