Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Scientific Advisory Committee

Organem doradczym Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest Scientific Advisory Committee - SAC. Jego celem jest  formułowanie rekomendacji co do wizji rozwoju infrastruktury badawczej synchrotronu, a także doradztwo w zakresie polityki naukowej ośrodka. 
Członkami SAC jest pięcioro wybitnych naukowców pracujących w prestiżowych zagranicznych ośrodkach synchrotronowych:
  • prof. Nils Mårtensson z Uniwersytetu w Uppsali - Przewodniczący
  • dr Maya Kiskinova z Synchrotronu Elettra
  • prof. dr Paul Dumas z Synchrotronu SOLEIL
  • dr Pawel Grochulski Canadian Light Source
  • prof. dr Petra Rudolf z Uniwersytetu w Groningen.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum SOLARIS

Centrum SOLARIS to ośrodek badań prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego i kriomikroskopii elektronowej.

Promieniowanie synchrotronowe (zwane również światłem) jest wytwarzane w synchrotronie, do którego dołączane są linie badawcze ze stanowiskami pomiarowymi. Linie modyfikują światło w taki sposób, by najlepiej służyło badaniom, które są przy nich prowadzone.

Obecnie do synchrotronu SOLARIS dołączonych jest sześć linii badawczych (PHELIX, URANOS, PIRX, DEMETER, ASTRA oraz POLYX), kolejne trzy linie są w fazie budowy - CIRI, SOLCRYS oraz SMAUG (będą gotowe w 2024 i 2025 roku), natomiast dwie są na etapie koncepcyjnym. W przyszłości na hali eksperymentalnej będzie funkcjonowało kilkanaście linii badawczych z około dwudziestoma stanowiskami pomiarowymi. Centrum SOLARIS to jednak nie tylko synchrotron. Pod dachem ośrodka znajdują się także dwa najnowszej generacji kriomikroskopy elektronowe: Titan Krios oraz Glacios.

Synchrotrony pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać jej precyzyjnych analiz. Dzięki nim naukowcy mogą badać zarówno skład badanej substancji, jak i jej strukturę – światło synchrotronu może przenikać do wnętrza badanej materii. Może odwzorowywać z dowolną szczegółowością ukryte warstwy lub ich wybrane fragmenty, bez uszkadzania tych położonych na zewnątrz. Promieniowanie synchrotronowe stymuluje również procesy zachodzące w materii – wywołuje zmiany w badanych obiektach. Synchrotrony otwierają zupełnie nowe możliwości badawcze. Dzięki nim można przeprowadzić analizy, które dotychczas dla badaczy były niedostępne. Synchrotrony pozwalają również uzyskać w krótszym czasie lepsze wyniki tych badań, które wcześniej były realizowane zwykłymi metodami. To obecnie najwszechstronniejsze urządzenia, jakimi dysponują nauki przyrodnicze i techniczne, takie jak biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.

Aplikację o czas badawczy w Centrum SOLARIS może złożyć każdy zainteresowany naukowiec, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Nabory wniosków odbywają się dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Aplikacje należy składać online, za pośrednictwem serwisu Digital User Office. O przydziale czasu badawczego decyduje międzynarodowa komisja. Korzystanie z infrastruktury SOLARIS jest całkowicie bezpłatne. 

Centrum SOLARIS działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zlokalizowane jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w południowej części Krakowa. Sąsiaduje ze specjalną strefą ekonomiczną Krakowskiego Parku Technologicznego. Projekt budowy Centrum był realizowany w latach 2010–2015. Inwestycję dofinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Znakomite parametry synchrotronu SOLARIS stawiają go w czołówce urządzeń tego typu na świecie.

O SOLARIS - tekst łatwy do czytania

Pliki do pobrania
pdf
Raport "Centrum SOLARIS 2021-2022"
pdf
Raport "Synchrotron SOLARIS 2019-2020"
pdf
Raport "Synchrotron SOLARIS 2016-2018"
pdf
Katalog NCPS SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron