Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ARIE konsorcjum  - logotyp

www.arie-eu.org

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ARIE

Strategiczna grupa obejmująca 7 europejskich stowarzyszeń i konsorcjów stanowiących połączenie największych instytucji będących źródłami fotonów, neutronów, jonów i innych cząstek elementarnych, a także infrastruktur dedykowanych zaawansowanej mikroskopii elektronowej.

Zrzeszone w ramach ARIEs (The Analytical Research Infrastructures of Europe) konsorcja to to centra doskonałości naukowej i technologicznej, dostarczające usługi, dane i know-how rosnącej i zróżnicowanej społeczności użytkowników, składającej się z ponad 40 000 naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego, reprezentujących wiele dziedzin: nauki fizyczne, energetykę, inżynierie środowiska oraz nauki o ziemi, a także medycynę, zdrowie, żywność i dziedzictwo kulturowe.

Członkami ARIEs są:

Członkowie konsorcjum ARIEs 

Wgląd w materiały i materię żywą, możliwy dzięki zespołowi udostępnianych przez konsorcjum narzędzi badawczych, stanowi podstawę zaawansowanych badań, szczególnie zaangażowanych w realizacje misji zawartych w projekcie Unii Europejskiej „Horyzont Europa”. ARIE zapewnia bezpłatny dostęp do nich społeczności użytkowników naukowych w oparciu o doskonałość naukową i dostępność danych. Centrum SOLARIS uczestniczy w pracach konsorcjum jako członek grupy LEAPS.