Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsorcjum Polski Synchrotron

Konsorcjum Polski Synchrotron skupia 36 uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Instytucje te zadeklarowały chęć prowadzenia badań w synchrotronie SOLARIS.

Konsorcjum zostało powołane w roku 2008 na podstawie porozumienia o utworzeniu Konsorcjum Polski Synchrotron.

Pierwszym celem Konsorcjum było wybudowanie synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie widmowym, od dalekiej podczerwieni do twardego promieniowania rentgenowskiego.

Obecnie konsorcjanci:

  • wspierają starania o pozyskanie środków na rozwój synchrotronu;
  • wyznaczają kierunki badań naukowych realizowanych przy użyciu synchrotronu w takich dziedzinach jak:
    fizyka, chemia,inżynieria materiałowa, geologia, mineralogia, biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, farmakologia, medycyna, ochrona środowiska;
  • biorą udział w opracowywaniu zasad korzystania z synchrotronu.

W skład Konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska.