Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylinda

"Sylinda" to międzynarodowy projekt, którego liderem jest SOLARIS, partnerami zaś synchrotron ALBA (Hiszpania) oraz dwie uczelnie: Hochschule Niederrhein i Uniwersytet w Bonn.

Działania podjemowane przez konsorcjum mają zachęcić przemysł do korzystania z infrastruktury badawczej SOLARIS, zwiększyć możliwości, jakie oferuje ona naukowcom oraz poszerzyć grono użytkowników ośrodka.

Jednym z głównych zadań w projekcie jest wsparcie budowy linii badawczej powstającej w SOLARIS we współpracy z Hochschule Niederrhein. Linia będzie wykorzystywana do prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (X-ray absorption spectroscopy). Dzięki projektowi SYLINDA stanie się unikalną infrastrukturą badawczą, umożliwiającą między innymi badania materiałów zawierających  pierwiastki o niskiej liczbie atomowej (od sodu do chloru). Pierwiastki te odgrywają ważne role w przebiegu procesów biologicznych (fosfor, siarka). Inne są wykorzystywane przez przemysł, jak na przykład krzem (do produkcji farb i klejów oraz jako składnik wyrobów gumowych czy farmaceutyków). Obecnie badanie tych pierwiastków (w szczególności krzemu i fosforu) nie jest możliwe w żadnym ośrodku synchrotronowym w Europie.

Wśród innych celów projektu znalazło się stworzenie planu działań, który pozwoli SOLARIS nawiązać efektywną współpracę z partnerami przemysłowymi w zakresie badań aplikacyjnych. Nawiązanie współpracy wiąże się z koniecznością zwiększenia rozpoznawalności krakowskiego ośrodka wśród małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością research & development. Ponadto opracowany zostanie i wdrożony w życie program szkolenia młodych naukowców w zakresie zarządzania działalnością badawczą. W programie tym główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie potrzeb badawczych przemysłu oraz pokazanie, w jaki sposób mogą być zaspokojone.

Aby zrealizować postawione cele, w SOLARIS utworzone zostanie biuro współpracy z przemysłem. Synchrotron ALBA zorganizuje dla młodych naukowców szkołę letnią. Odbędą się również wizyty studyjne, dzięki którym kadra naukowa SOLARIS poszerzy swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na działalność badawczą, transferu technologii, współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, prawa własności intelektualnej oraz kontaktów z przemysłem.  Zorganizowane zostaną również: warsztat dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe sympozjum dla europejskiego środowiska synchrotronowego. W tym samym czasie realizowane będą działania o charakterze technicznym i naukowym. Linia badawcza budowana wspólnie z Hochschule Niederrhein zostanie wyposażona w spektrometr fluorescencyjny, który w ogromnym stopniu zwiększy jej możliwości badawcze.

Projekt „Sylinda” potrwa trzy lata (do 2022 roku).