Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylinda

"Sylinda" to międzynarodowy projekt, którego liderem jest SOLARIS, partnerami zaś synchrotron ALBA (Hiszpania) oraz dwie uczelnie: Hochschule Niederrhein i Uniwersytet w Bonn.

Działania podejmowane przez konsorcjum mają zachęcić przemysł do korzystania z infrastruktury badawczej SOLARIS, zwiększyć możliwości, jakie oferuje ona naukowcom oraz poszerzyć grono użytkowników ośrodka.

Jednym z głównych zadań w projekcie było wsparcie budowy linii badawczej powstającej w SOLARIS we współpracy z Hochschule Niederrhein. Linia obecnie jest wykorzystywana do prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (X-ray absorption spectroscopy). Dzięki projektowi SYLINDA stała się unikalną infrastrukturą badawczą, umożliwiającą między innymi badania materiałów zawierających pierwiastki o niskiej liczbie atomowej (od sodu do chloru). Pierwiastki te odgrywają ważne role w przebiegu procesów biologicznych (fosfor, siarka). Inne są wykorzystywane przez przemysł, jak na przykład krzem (do produkcji farb i klejów oraz jako składnik wyrobów gumowych czy farmaceutyków). Obecnie badanie tych pierwiastków (w szczególności krzemu i fosforu) nie jest możliwe w żadnym ośrodku synchrotronowym w Europie.

Wśród innych celów projektu znalazło się stworzenie planu działań, który pozwoli SOLARIS nawiązać efektywną współpracę z partnerami przemysłowymi w zakresie badań aplikacyjnych. Nawiązanie współpracy wiąże się z koniecznością zwiększenia rozpoznawalności krakowskiego ośrodka wśród małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością research & development. Ponadto został opracowany i wdrożony w życie program szkolenia młodych naukowców w zakresie zarządzania działalnością badawczą. W którym główny nacisk został  położony na wyjaśnienie potrzeb badawczych przemysłu oraz pokazanie, w jaki sposób mogą być zaspokojone.

Aby zrealizować postawione cele, w SOLARIS zostało utworzone biuro współpracy z przemysłem. Synchrotron ALBA zorganizował dla młodych naukowców szkołę letnią. Odbyły się również wizyty studyjne, dzięki którym kadra naukowa SOLARIS poszerzyła swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na działalność badawczą, transferu technologii, współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, prawa własności intelektualnej oraz kontaktów z przemysłem.  Zorganizowane zostały również warsztaty dla przedstawicieli świata przemysłu oraz na marzec 2024 roku zaplanowane jest międzynarodowe sympozjum dla europejskiego środowiska synchrotronowego z udziałem światowej sławy ekspertów. Równocześnie realizowane są działania o charakterze technicznym i naukowym. Linia badawcza budowana wspólnie z Hochschule Niederrhein zostanie wyposażona w spektrometr fluorescencyjny, który w ogromnym stopniu zwiększy jej możliwości badawcze.

Projekt „Sylinda” potrwa do czerwca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie projektu www.sylinda.eu

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 952148.