Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LEAPS

The League of European Accelerator based-Photon Sources (LEAPS - Liga Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach) to partnerstwo europejskich ośrodków synchrotronowych oraz jednostek badawczych dysponujących laserami na swobodnych elektronach.

Celem inicjatywy jest stworzenie możliwości prowadzenia w instytucjach partnerskich badań, które przyczynią się do rozwiązania najbardziej palących problemów współczesnego świata oraz wzmocnią pozycję konkurencyjną Europy względem innych podmiotów globalnej gospodarki.

Strategia LEAPS zakłada ścisłą współpracę partnerów w szeregu obszarach. Podejmowane są działania na rzecz udoskonalenia technologii akceleratorowych źródeł światła, technik eksperymentalnych, detektorów i systemów kontrolno-pomiarowych. Niezwykle istotną kwestią  jest również rozwój technologii informatycznych, w szczególności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilości danych, jakie generowane są podczas pomiarów. Realizuje się również działania edukacyjno-szkoleniowe, zachęcające do korzystania z infrastruktury badawczej LEAPS zarówno naukowców, jak i przedstawicieli przemysłu. Najbliższe plany zakładają m.in. poszerzanie oferty badań oraz większe wsparcie techniczno-merytoryczne dla realizujących pomiary oraz promowanie mobilności przestrzennej naukowców, inżynierów i techników. Już teraz LEAPS jako całość prowadzi rozmowy dotyczące uwzględnienia potrzeb finansowych dużych infrastruktur badawczych przy tworzeniu programów i projektów firmowanych przez Komisję Europejską.

Partnerzy LEAPS:

 • Synchrotron Alba
 • DESY (the Deutsches Elektronen-Synchrotron - Niemiecki Synchrotron Elektronowy)
 • Synchrotron Diamond
 • Synchrotron Elettra
 • ESRF (the European Synchrotron Radiation Facility - Europejski Ośrodek Synchrotronowy)
 • European XFEL (the European X-ray Free Electron Laser - Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach)
 • FELIX Laboratory
 • HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin - Centrum Materiałów i Energii Helmholtz w Berlinie)
 • HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf - Centrum Helmholtz Dresden-Rossendorf)
 • INFN (Instituto Nazionali di Frascati - Narodowy Instytut Fizyki Jądrowej)
 • ISA (the Institute for Storage Ring Facilities - Instytut Pierścieni Akumulacyjnych)
 • MAXIV Laboratory
 • PSI (Instytut Paula Scherrera)
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Niemiecki Narodowy Instytut Metrologii)
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
 • Synchrotron SOLEIL
 • ESUO - European Sychrotron and FEL User Organisation.